Dr inż. Arkadiusz Małek

 

Aktywnie współpracuje z przemysłem jako konstruktor maszyn i oprzyrządowania oraz inżynier ds. rozwoju systemów zasilania pojazdów paliwami alternatywnymi. Aktywny trener w zakresie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji badań naukowych. Pole aktywności naukowej i komercjalizacji obejmuje zasilanie pojazdów paliwami alternatywnymi. Od ponad 10 lat zajmuje się tematem wykorzystania LPG, CNG i wodoru do zasilania silników spalinowych i wodorowych ogniw paliwowych. Ekspert w Ursus bus S.A. ds rozwoju autobusu zasilanego wodorowymi ogniwami paliwowymi.

 

Od ponad 10 lat wykonuje projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym dla producentów systemów zasilania gazem pojazdów (badania rozwojowe, przygotowania do homologacji, szkolenia krajowe i zagraniczne). Komercjalizuje i organizuje sieci sprzedaży polskich systemów w wielu krajach. Polskie systemy sekwencyjnego wtrysku gazu LPG do silników benzynowych znalazły wielu nabywców w takich krajach jak: Polska, Niemcy, Włochy, Słowacja, Chorwacja, Turcja, Rumunia a także Tajlandia, Australia oraz Sri Lanka. Systemy zasilania gazem CNG znalazły uznanie zaś w Indiach, Malezji, Tajlandii oraz ostatnio w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Cały czas prowadzi również badania nad wodorem, w celu jego generowania i wykorzystywania (zrealizowany projekt w ramach programu LIDER z NCBiR). Interesuje się także prawem europejskim oraz polskim w tym obszarze (dyrektywy, regulaminy). 

 

Doradca inwestycyjny dla włoskich inwestorów pragnących rozpocząć działalność w Polsce i dla polskich we Włoszech. Organizuje wizyty w jednostkach naukowych
i parkach naukowo-technologicznych we Włoszech. Aktywnie współpracuje z Lublin Italy Foundation. Prowadzi międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe. 

 

Od 01.10.2010 do 30.09.2013 pełnił funkcję wykładowcy a następnie Kierownika Katedry Transportu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 02.05.2016 wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierownik 2 dużych projektów naukowych oraz wykonawca w ponad 30 projektach finansowanych ze środków krajowych i europejskich. Posiada duże doświadczenie i sukcesy w aplikacjach o dofinansowanie.

 

Obecnie Dyrektor Działu Rozwoju w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A., Prezes Zarządu Instytutu Badawczo-Rozwojowego LPNT Sp. z o.o. oraz Członek Rady Nadzorczej Woodinspector Sp. z o.o.

 

Autor 40 artykułów naukowych i jednej monografii. Zna dobrze język angielski i włoski, w tym techniczny.

 

 

Badania i prace rozwojowe
w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych, społecznych
i humanistycznych oraz biotechnologii

Świadczymy doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz wykonujemy badania i analizy techniczne

Rozpowszechniamy na szeroką skalę wyniki takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy

Oferta

Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
stanowi platformę do współpracy naukowców ze wszystkich lubelskich uczelni z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

U nas znajdziesz aktualne zapotrzebowanie firm na wykonywanie:

 • wyceny wartości intelektualnej i know-how na różnych poziomach gotowości technologicznej
  oraz opinii o innowacyjności,

 • prototypów innowacyjnych urządzeń,

 • doradztwa w zakresie rozwoju i certyfikacji produktów,

 • badań przemysłowych i prac rozwojowych,

 • homologacji produktów,

 • badań zapotrzebowania rynkowego oraz dyfuzji produktów/usług na rynek międzynarodowy.

 

W skład Instytutu Badawczo-Rozwojowego LPNT wchodzi Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii
oraz Zasilania Pojazdów Paliwami Alternatywnymi. Posiadane wyposażenie pozwala na badania pojazdów zasilanych LPG i CNG zgodne z najnowszymi regulacjami krajowymi i Unii Europejskiej.

W obszarze homologacji komponentów zasilania gazem współpracujemy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie. Natomiast w obszarze systemów fotowoltaicznych i budownictwa pasywnego współpracujemy z Instytutem Badawczo-Rozwojowym Budownictwa.

Wykaz sprzętu i aparatury badawczej

Kontakt

INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY

Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

ul. Dobrzańskiego 3/ekobiuro

20-262 Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr inż. Arkadiusz Małek

Prezes Zarządu

Struktura

Członkowie Rady Nadzorczej 

Prof. Stanisław Bałtowski
Dr inż. Jarosław Banaś

Dr Bartłomiej Twarowski

Stanowisko do badań wysokotemperaturowych ogniw paliwowych i elektrolizerów.

Prototypowy układ generowania wodoru oparty na elektrolizerze typu HTPEM. Może stanowić również stanowisko badawcze. 

Interaktywne stanowisko demonstracyjno-badawcze systemu sekwencyjnego wtrysku gazu LPG do silnika benzynowego. Zabudowa zgodna z Regulaminem R67.01 EKG ONZ. Możliwość symulacji różnych warunków pracy systemu. Połączenie przewodem diagnostycznym
z Software zainstalowanym na laptopie. 

Stanowisko badawcze oświetlenia LED. Możliwość zasilania
i pomiaru zużycia energii przez 3 przykładowe typy oświetlenia LED (10, 30 i 100 W). Możliwość pomiaru i zapisu do pliku wartości światłości oraz parametrów prądowych.

Stanowisko badawcze paneli fotowoltaicznych. Możliwość obciążania prądowego modułu fotowoltaicznego za pomocą obciążenia elektronicznego wraz
z pomiarem i zapisem do pliku wybranych parametrów.

 

Parametry CARPORTU można śledzić pod linkiem: 

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Car%20Port%20LPNT&locale=pl_PL#/dashboard

Drukarka 3D do wydruku z materiałów termoplastycznych (ABS, PLA). Duży zbiór modeli 3D wydrukowanych na różnych typach drukarek.

Aktywność badawcza

 • Wodór paliwem dla pojazdów przyszłości – PREZENTACJA w ramach Festiwalu Nauki 2013
 • Seminarium Praktyczne podejście do transferu wiedzy

Co robimy?

Oferta

Partnerzy

Artykuły badawcze

 

Jakubiak M., Małek A.: Studium procesu rekrutacji na stanowisko inno-brokerów.
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „INNOWACJE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ”. WSEI Lublin, 29.05.2014 r. (Innovatio Press 3 pkt. WNiSW). Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 10(1/2015), str. 153-168.

 

A. Małek, D. Kowalczyk, Carport fotowoltaiczny do ładowania pojazdów elektrycznych, ,,Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe", 2016 r., R. 17, nr 11, str. 93-97
 

A. Małek, D. Kowalczyk, Analiza procesu ładowania pojazdu elektrycznego z fotowoltaicznych ogniw słonecznych,,Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe", 2016 r., R. 17, nr 6, str. 271-275

 

A. Małek, Wpływ ciśnienia i temperatury pracy na osiągi ogniwa paliwowego typu HTPEM, ,,Technika Transportu Szynowego", 2015 r., nr 12, str. 1-4

 

Małek A., Dąbrowska I., Ratajczyk M., Poprawa współpracy biznesu z nauką w wyniku działań inno-brokerów, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 10, Nauka w praktyce biznesowej część 2, 2016, str. 125-138

 

Kowalczyk D., Małek A., Model współpracy uczelni technicznej z parkiem naukowo-technologicznym, Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia, Zeszyt tematyczny Przedsiębiorczość w Polsce i Europie 12 (2/2016) str. 157-169

Dron

tel.: 722 097 953 

fax: 81 531 85 48 
e-mail: 
a.malek@lpnt.pl

KRS 0000530015 
NIP 946 26 50 501 
REGON: 360101179

Co robimy?

W kwietniu 2016 roku Lubelski Park Naukowo-Technologiczny zapoczątkował staże naukowe dla profesorów z uczelni Ukrainy.
W ciągu roku przyjechali profesorowie z takich uczelni jak:
 Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Narodowa Akademia Policji w Kijowie, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Rówieński Państwowy Humanitarny Uniwersytet, Uniwersytet Ukraina w Łucku.

Ze strony Polskiej staż prowadziły uczelnie: WSEI (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Transportu i Informatyki), UMCS (Wydział Humanistyczny, Wydział Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej), WSPiA, Lubelski Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. W. Pola.

W projekcie uczestniczyło 105 profesorów. LPNT podpisał międzynarodową umowę o współpracy z dwoma Uniwersytetami Ukrainy: Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki oraz Użhorodzkim Uniwersytetem Narodowym.

 

 • Staże naukowe dla profesorów z uczelni Ukrainy

Stanowisko badawcze oświetlenia LED. Możliwość zasilania
i pomiaru zużycia energii przez 3 przykładowe typy oświetlenia LED (10, 30 i 100 W). Możliwość pomiaru i zapisu do pliku wartości światłości oraz parametrów prądowych.

Pojazd elektryczny Renault Twizy

Rada Naukowa

Dr Ilona Dąbrowska

 

Pani Doktor w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalistka w zakresie mediów społecznościowych, komunikacji oraz ICT. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Interesuje się sztukami wizualnymi.

Dr Oleg Batiuk 

 

 

Copyright 2017. Instytut Badawczo-Rozwojowy LPNT. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: KK MARKETING&DESIGN

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.